Filologia angielska

Filologia angielska   

W dniu 13 czerwca 2002 r. WSSP uzyskała zgodę na uruchomienie nowej specjalności na studiach licencjackich - filologii angielskiej. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest, obok UMCS i KUL, jedyną uczelnią w naszym regionie, która organizuje tą specjalność.

Studia w specjalności Filologia angielska są studiami licencjackimi. Trwają 3 lata (6 semestrów).

 

Filologia Angielska to specjalność pozwalająca nie tylko na zdobycie biegłej znajomości języka, ale także poznanie historii i kultury anglosaskiego kręgu językowego. Absolwenci filologii angielskiej studiów licencjackich otrzymują wykształcenie humanistyczne w zakresie filologii. Otrzymują wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury krajów angielskiego obszaru językowego, jak również wiedzę teoretyczno - literacką i językoznawczą. Program studiów pozwala nie tylko opanować praktycznie język obcy, ale także poznać jego naukowy opis gramatyczny, jego użycie w literaturze pięknej i zawodowej oraz tło krajoznawcze, obyczajowe i kulturowe. Program studiów filologicznych został opracowany w oparciu o nowoczesne koncepcje kształcenia przygotowując studentów do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Absolwent zdobywa interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Dla studentów, którzy pragną zdobyć kwalifikacje nauczycielskie Uczelnia przygotowała równoległe względem studiów, pedagogiczne studia kwalifikacyjne, w ramach których studenci mają zrealizowany rozbudowany blok zajęć pedagogiczno-metodycznych. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, ale także zajęciach w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

 

Absolwenci są kompetentni do podjęcia zatrudnienia w placówkach dyplomatycznych, instytucjach samorządu lokalnego i placówkach kultury. Zdobyte umiejętności filologiczne dadzą absolwentom podstawy do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach i  firmach zajmujących się Public Relations. Absolwenci znajdą również pracę w szkołach podstawowych, średnich,  instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, w charakterze tłumacza, a także organizacjach turystycznych.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

kierunek : Filologia I rok II rok III rok
specjalność: Filologia angielska 1 2 3 4 5 6
1 Praktyczna nauka języka angielskiego            
2 Język obcy - hiszpański            
3 Gramatyka opisowa            
4 Wstęp do językoznawstwa            
5 Wstęp do literaturoznawstwa            
6 Historia języka angielskiego            
7 Gramatyka kontrastywna            
8 Akwizycja i nauczanie języka obcego            
9 Seminarium licencjackie            
10 Historia literatury angielskiej            
11 Historia literatury amerykańskiej            
12 Kultura obszaru językowego - Wielka Brytania            
13 Kultura obszaru językowego - Stany Zjednoczone            
14 Historia obszaru językowego - Wielka Brytania            
15 Historia obszaru językowego - Stany Zjednoczone            
16 Konwersatorium monograficzne            
17 Historia filozofii            
18 Język łaciński            
19 Wychowanie fizyczne            
20 Technologia informatyczna            
21 Język angielski w mediach            Legenda:

  Przedmioty podstawowe
  Przedmioty kierunkowe
  Przedmioty uzupełniające

 

PROGRAM PEDAGOGICZNYCH STUDIÓW KWALIFIKACYJNYCH


kierunek: Filologia
specjalność: Filologia angielska
I rok II rok III rok
1 Psychologia biegu życia      
2 Psychologia ogólna      
3 Psychologia wychowawcza      
4 Koncepcje i praktyki nauczania      
5 Praca wychowawcza z uczniem      
6 Diagnoza pedagogiczna i promocja zdrowia      
7 Metodyka nauczania języka      
8 Metodyka nauczania języka w edukacji wczesnoszkolnej      
9 Emisja głosu      
10 Współpraca nauczycieli ze środowiskiem      
11 Relacje interpersonalne w klasie szkolnej      
12 Praktyka obserwacyjna      
13 Praktyka metodyczna      
14 Praktyka pedagogiczna       

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40